MINTALEVÉL
VEVŐ ÉRTESÍTÉSE

MINTALEVÉL
VEVŐ ÉRTESÍTÉSE

Az adóalap utólagos csökkentésének szándékáról az áfa-önrevízió előtt (bármikor!) az Eladó köteles a Vevőt értesíteni. Ennek oka az, hogy a Vevőnek csökkentenie kell a levonható adóját az ügylet vonatkozásában. Az értesítés alól csak az mentesít, ha a Vevőt azóta törölték a cégnyilvántartásban, azaz jogutód nélkül megszűnt. Eladónak célszerű az alábbi értesítés postai feladását ajánlott tértivevénnyel dokumentálni.

Teendője: értesítse Vevőjét az alábbi mintalevél szerint

TISZTELT

TÁRGY:
ÉRTESÍTÉS ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENTÉSÉRŐL
 

Az Áfa-tv. 77. § (7)–(8) bekezdései alapján tájékoztatom, hogy önellenőrzés keretében az adóalap utólagos csökkentésével kívánok élni

AZ ALÁBBI SORSZÁMÚ SZÁMLA(K) ALAPJÁN:
 
 

AZ ALÁBBI KI NEM EGYENLÍTETT ADÓALAP ÉS ÁFA ÖSSZEG(EK) TEKINTETÉBEN1:

 Ft adóalap + Ft adó

AZ ALÁBBI OKBÓL2:

  • Követelésemre a végrehajtási eljárás során nem volt fedezet.
  • Követelésem a csőd/felszámolási eljárás során egyezségi megállapodás keretében elengedésre került.
  • Követelésemre a felszámoló nyilatkozata szerint nincs fedezet.
  • Követelésemre a felszámolás (adósságrendezés) befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerint átvett eszköz nem nyújt fedezetet.

FELHÍVOM FIGYELMÜKET ARRA, HOGY AZ ÁFATÖRVÉNY SZERINT ÉRTESÍTÉSÜNK OKÁN ÉS UTÁN KÖTELESEK CSÖKKENTENI A LEVONHATÓ ADÓJUKAT A FENTI ÖSSZEG(EK)EL.

 ,  év   nap

 
cégszerű aláírás

1 A számlából kizárólag a ténylegesen meg nem térült összeg és annak adója tüntethető fel.
2 Az okok közül egy jelölhető meg.