Gyakran ismételt kérdések a honlapról

Gyakran ismételt kérdések a honlapról

GYIK a tartalomról

1. Kiknek előnyös az afavisszaigenyles.hu honlap használata?

Azoknak, akik alaposak, óvatosak, de szeretik a kényelmet is.

Akik egy helyről és azonnal tudni akarják: az állami nyilvántartásokban fellelhetők-e a konkrét ügyletre (számlára) vonatkozó kizáró okok áfa-visszaigénylés esetén. A konkrét számla vizsgálatát számukra kiegészítik az önrevízió elkészítéséhez segítséget nyújtó tudnivalók.

2. Mire használható az afavisszaigenyles.hu?

Azoknak a feltételeknek az átfogó és előzetes vizsgálatára, amelyet a NAV vizsgálni fog egy konkrét ügylet (behajthatatlan követelés) áfájának visszaigénylésénél. A honlap az állami nyilvántartások átfogó adatlekérésén túl gyakorlati segítséget nyújt az áfa-önrevízió elkészítéséhez.

3. Milyen adatokat szolgáltat a honlap az áfa-visszaigényléshez?

Nézze meg az Amit megvizsgálunk az áfatörvény szerint oldalon található információkat.

4. Mik az afavisszaigenyles.hu által szolgáltatott adatok forrásai?

Az afavisszaigenyles.hu forrása a cégbírósági nyilvántartások és a NAV nyilvános adatbázisai.

5. Mennyire aktuálisak az afavisszaigenyles.hu adatai?

A cégbírósági nyilvántartásban megjelent adatokat – a feldolgozás időigénye miatt – 1 nap késéssel jelennek meg a honlapon (a tegnap megjelent adatok ma). Az afavisszaigenyles.hu a csőd-, felszámolási és kényszertörlési eljárásokat a befejezésükre vonatkozó cégbírósági határozat közzétételéig a mai napig tartó(azaz folyó) eljárásként kezeli. A törölt adószámokat minden kedden, a nagy összegű adóhiányokat és adótartozásokat a tárgynegyedév utolsó napját követő két-három héten belül jelennek meg (a NAV közzétételi kötelezettsége 30 napon belüli, bevett közzétételi gyakorlata 2-3 hét).

6. Milyen jogszabályokra épül a szolgáltatás?

Nézze meg a Súgó a NAV-hoz alatt található információkat.

7. Meddig „érvényesek” egy Eladóról vagy Vevőről lekérdezett adatok?

„Mai nap”! E miatt minden lekérdezést célszerű megismételni a behajthatatlan követelés áfa-önrevíziója benyújtásának napján. Lásd: Felelősségkorlátozás

8. A behajthatatlan követelés áfa-önrevízióját kizárja, ha Eladó és Vevő viszonylata nem független? Ennek vizsgálata a honlap felhasználójának feladata?

Igen. A felek közötti függetlenséget az afavisszaigenyles.hu nem vizsgálja – amiatt, mivel e viszonylat tartalmát a felek tudják a legpontosabban. Lásd: Kizáró okok Eladó és Vevő viszonylatában

9. Ha a nemfizető vevő nem adóalany, hanem magánszemély, akkor szolgáltat-e róla adatokat az afavisszaigenyles.hu?

Nem, lásd még a 10. GYIK-választ

10. Miért nem szolgáltat adatokat az afavisszaigenyles.hu akkor, ha a nemfizető vevő magányszemély, és az áfatörvény alapján 2021 januárjától jogszerű és lehetséges a vele létrejött egykori ügylet vonatkozásában az áfa-visszaigénylés?

A hatályos áfatörvény szerint az ügyletre vonatkozóan áfaalanyok esetén bővebb körülmények vizsgálandók, mint magánszemély esetén, lásd: Amit megvizsgálunk az áfatörvény szerint. Nemfizető magányszemély esetén értelemszerűen utóbbiak és nem vizsgálandók. Nemfizető magánszemélyek esetén eladónak (pl. az energiaszolgáltatóknak) az önrevízió benyújtásakor a nála keletkezett adatok alapján kell eljárnia. Eladónak nem szükséges előzetes írásbeli értesítést sem küldeni a magányszemély adósnak, mint ahogy nem szükséges kivárnia az 1 év elteltét az esedékességtől az olyan követeléseknél, amelyeknél a polgári jogi elévülés már 1 év vagy még rövidebb idő alatt bekövetkezik

GYIK a használatról

11. Hogyan használható a honlap áfa-visszaigényléshez?

Kezdje innen és kövesse az utasításokat.

12. Hogyan könyveljem a behajthatatlan követelés visszaigényelt áfáját?

(megjelent a Számviteli Levelek 2020. 09. 10-i számában)

KÉRDÉS: A behajthatatlan követelés áfáját a NAV visszatérítette. Hogyan kell ezt könyvelni, ha a behajthatatlan követelést már kivezettem a könyvekből? És hová abban az esetben, ha még szerepel a nyilvántartásban?

VÁLASZ: Ha a behajthatatlan követelés korábban leírásra került, akkor azt az egyéb ráfordítások között kellett elszámolni: T 8691 – K 311. Ez esetben a visszatérített áfát T 384 – K 9699 könyvelési tétellel egyéb bevételként kell kimutatni (a visszatérítés ez esetben pénzügyi rendezéssel történt).
Ha a behajthatatlan követelés még szerepel a nyilvántartásban (a vonatkozó számviteli előírások szerint ez nem lehetséges, mert a behajthatatlan követelés már nem szerepelhet a könyvekben!), akkor először azt ki kell vezetni: az elszámolt értékvesztéssel csökkenteni a követelés eredeti értékét: T 315 – K 311, majd egyéb ráfordításként elszámolni a még le nem írt követelést: T 8691 – K 311. A pénzügyileg rendezett visszatérített áfát külön tételben egyéb bevételként kell kimutatni: T 384 – K 9699.
Meg kell jegyezni, az áfa visszatérítése történhet úgy is, hogy a fizetendő áfát csökkentik: T 467 – K 9699, vagy az előzetesen felszámított áfát növelik: T 466 – K 9699, a fizetendő, illetve az előzetesen felszámított áfa alapja az a követelés, amely követelés áfája visszatérítésre kerül. A könyvelés bizonylata az áfabevallás. (Az áfa alapja számviteli bizonylatokkal kell, hogy alátámasztott legyen.)

13. Szükséges-e a honlaphoz regisztráció?

Nincs szükség.

GYIK az előfizetésről

14. A honlap csak előfizetőknek használható?

Igen, nézze meg a Mit kapnak előfizetőink? oldalon található információkat.

15. Az előfizetett időszakon belül mi számít a honlapon egy új vizsgálatnak?

Számlavizsgálat esetén akkor, ha a négy változó legalább egyike új (vevő neve, eladó neve, teljesítés időpontja, esedékesség időpontja) – értelemszerűen amennyiben egyik változó sem új, csak megismételt vizsgálatról beszélhetünk, amely nem terheli az előfizető által az előfizetési időszakon belül lefolytatható vizsgálatok számát.

16. Amennyiben elhasználtam az előfizetési időszakon belül a vizsgálati lehetőségeimet (mert előfizetéskor kis díjcsomagot választottam), hogyan tudok újabb ügyleteket vizsgálni?

Ha még nincs bejelentkezve, akkor először jelentkezzen be a honlapra, majd látogasson el az előfizetés oldalra és válassza ki az Önnek mostantól megfelelő díjcsomagot. Probléma esetén ügyfélszolgálatunk is az Ön rendelkezésére áll munkaidőben (8-16.00). Telefonszám: +36 (1) 880-1414/222-es mellék.

17. Hogyan hosszabbíthatom meg a lejárt előfizetésemet a honlapon?

Ha még nincs bejelentkezve, akkor először jelentkezzen be a honlapra, majd látogasson el az előfizetés oldalra és válassza ki az Önnek megfelelő díjcsomagot. Probléma esetén ügyfélszolgálatunk is az Ön rendelkezésére áll munkaidőben (8-16.00). Telefonszám: +36 (1) 880-1414/222-es mellék.

18. Egy előfizetéssel többen is használhatják a honlapot?

Nem. Egy előfizető legfeljebb két – nem egyidejűleg használt – számítógépről történő felhasználásra jogosult.