Adatvédelmi közlemény

Adatvédelmi közlemény

Az afavisszaigenyles.hu tulajdonosa/üzemeltetője védi a látogatók személyes adatait, tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát. A tulajdonos/üzemeltető bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely garantálja az adatok biztonságát.

A honlap működtetése során rögzítjük a felhasználók IP-címét, amelyből bizonyos esetben következtetni lehet a felhasználó személyére. Az adatmentésnek technikai célja van,elengedhetetlen a rendszer folyamatos működéséhez, ám a naplóállományok elemzése során ezeket az adatokat más információval nem kapcsoljuk össze.

A honlap látogatói a honlapon minden esetben munkahelyi e-mail-címüket kötelesek megadni. A honlap használói a nevük és e-mail-címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai, számlázással kapcsolatos vagy kereskedelmi üzeneteket küldhessen nekik az afavisszaigenyles.hu tulajdonosa/üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre.

A honlapnak létezhet olyan része, amely személyes adatok megadásával egybekötött regisztráció nélkül nem használható. Ezen esetekben a felhasználó önként dönt a szolgáltatás igénybevételével az adatainak megadásáról is.

AZ ADATKEZELÉSI ELVEK ÖSSZHANGBAN VANNAK AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól; 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

Hozzáférés biztosítása az afavisszaigenyles.hu oldalon elérhető szolgáltatásokhoz, és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó – törvényi előíráson alapuló – nyilvántartásokhoz és adatszolgáltatásokhoz.

Fentiekkel összefüggő tájékoztatások küldése az afavisszaigenyles.hu használói számára az oldal üzemeltetőjétől és tulajdonosi-kiadói érdekkörétől (OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.,Hírtőzsde Holding Zrt., Értesítő és Közlönykiadó Kft. és a Feketelista Adatbank Kft.) az aktuális szolgáltatásaikról és termékeikről.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartamának meghatározása a mindenkori hatályos törvényi előírásokon alapul (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény).

AZ ADATOK KEZELÉSÉRE ÉS FELDOLGOZÁSÁRA JOGOSULTAK

Az afavisszaigenyles.hu oldalon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelést kizárólag a honlap tulajdonosa, a Feketelista Adatbank Kft. végez, szervere szerződött szolgáltatónál van elhelyezve, ám e szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak sem.

A Feketelista Adatbank Kft. mint adatkezelő a szolgáltatások folyamatos biztosításával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentumkezelési feladatokhoz (a szolgáltatás számlái, marketing célú levelek, ajánlatok elkészítése és postázása) esetenként külső szolgáltatót mint adatfeldolgozót vesz igénybe. Ezen szolgáltatók a szerződés szerinti feladataik elvégzése után az átadott adatokat kötelesek megsemmisíteni vagy a Feketelista Adatbank Kft. számára visszaszolgáltatni.

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A Feketelista Adatbank Kft. az előző pont és a törvényi előírások alapján továbbítja a kezelt adatokat.

JOGORVOSLAT

Bármely felhasználó bármikor megtilthatja a tájékoztatók és ajánlatok küldését az afavisszaigenyles.hu oldal üzemeltetője és tulajdonosi-kiadói érdekköre (OVI Országos Vezetőképző Intézet Kft.,Hírtőzsde Holding Zrt., Értesítő és Közlönykiadó Kft. és a Feketelista Adatbank Kft.) szolgáltatásairól és termékeiről. Ehhez Ön használhatja bármelyik tőlünk kapott e-mail alján lévő leiratkozó linket, amelyre kattintva automatikusan töröljük adatait adatbázisunkból, vagy ilyen tartalmú e-mailt kell küldenie az ugyfelszolg@afavisszaigenyles.hu címre, mely tartalmazza az Ön azonosításához szükséges adatokat (mindenek előtt a töröltetni kívánt email- címét és egyértelmű kérését adatai törléséről).

COOKIE-K

A szolgáltatás üzemeltetése során – a teljesebb kiszolgálás érdekében – a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyezhetünk el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó bármikor törölheti számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az afavisszaigenyles.hu oldal működése nem teljes értékű. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

GOOGLE ANALITIKA

Weboldalunk a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Inc. adatkezeléséről itt olvashat.

FACEBOOK LIKE, AJÁNLÁS, KOMMENT ÉS REGISZTRÁCIÓ

Az oldalakon található Like és Ajánlom gomb esetében, valamint a Facebook felhasználói fiókkal történő kommentelésnél történő adatkezelésről itt olvashat.

LINKEK

Oldalaink más oldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Ezen céloldalak adatkezeléséért (amennyiben azokat nem a Feketelista Adatban Kft. működteti) nem vállalunk felelősséget.